mensa

Mensa

Mensa: Zábavná cesta do světa nadaných lidí

Co je Mensa? Mensa je mezinárodní organizace, která sdružuje nadané jedince s vysokým intelektem. Jejím hlavním cílem je podpora a rozvoj intelektuálně nadaných lidí. Mensa poskytuje prostředí, kde se tito jedinci mohou setkávat, vzájemně se inspirovat a rozvíjet své schopnosti. Organizace je nezávislá na politice,...