kdy je halloween

Kdy Je Halloween

Kdy slavit Halloween: Oficiální datum a tradice

Historie a původ Halloween. Halloween, jak ho známe dnes, má své kořeny v keltském svátku Samhain, který slavili lidé na území dnešního Irska a Skotska. Samhain byl posledním dnem keltského roku a znamenal přechod mezi létem a zimou, mezi životem a smrtí. Věřilo se, že v tento den se hranice mezi světem živých a mrtvých...