Král zahrady – Poznejte tajemství krásného a užitečného akátu

Akát

Úvod do tématu akátu

Úvod do tématu akátu

Akát je strom, který patří mezi listnaté dřeviny a vyskytuje se především na území Severní Ameriky a Evropy. Jeho charakteristickými znaky jsou složené listy s četnými lístky a nápadné květenství ve formě klasů. Akáty jsou velmi rychle rostoucí stromy, které dokážou dorůst až do výšky 20 metrů a stávají se tak častou součástí lesních porostů i městských parků. Protože jsou schopny rychlého růstu i v chudých půdách, jsou oblíbené při rekultivaci zdevastovaných oblastí. Mimo jiné slouží akáty jako každoroční zdroj medu pro včelaře. Avšak ne každý vnímá akát jako přínosný strom - není domácím druhem a svým rozrůstáním dokáže ohrožovat místní ekosystémy. V této úvodní kapitole se podrobněji podíváme na původ, vlastnosti i dopad akátu na životní prostředí.

Popis vzhledu stromu

Popis vzhledu stromu "akát":

Akát je opadavý strom dorůstající výšky až 12 metrů. Jeho kmen má šedo-černou kůru se svislými pruhy a bývá rozvětvený do mnoha tenkých větví. Listy akátu jsou lichozpeřené, složené z 6-8 drobných lístků a mají sytě zelenou barvu. V květnu se na něm objevují velké latnaté květy složené z mnoha malých bílých nebo růžových kvítků. Plodem stromu jsou hnědé, válcovité lusky, které obsahují malá semena. Akát je oblíbený dřevinou pro svůj rychlý růst a krásné květy, které lákají mnoho druhů hmyzu.

Původ a výskyt akátu

Akát je druh stromu, který se vyskytuje po celém světě. Původně pochází z Severní Ameriky, kde tvoří rozsáhlé lesy. Do Evropy byl akát poprvé dovezen v 18. století jako okrasná dřevina do parků a zahrad.

Dnes je akát běžnou dřevinou na mnoha místech v Evropě, Asii i Austrálii a patří mezi nejrozšířenější invazní druhy na světě. Je to rychle rostoucí strom s nádhernými květy, které jsou oblíbené u včel. Vzhledem k jeho schopnosti přizpůsobit se různým podmínkám se akát stal velmi populární i ve stavebnictví a řemeslech.

Nicméně, akát má také negativní dopady na životní prostředí – utlačuje původní druhy rostlin a živočichů a snižuje biologickou rozmanitost ekosystémů. Proto jsou nyní podnikány opatření ke kontrole jeho šíření.

Celkově lze říci, že akát je velmi zajímavý strom s dlouhou historií využití i negativními dopady na přirozené prostředí.

Využití akátu v zahradě

Akát je strom s mimořádným využitím v zahradě. Jeho listnaté větve a krása květů ho činí ideálním pro estetické účely, zatímco jeho rychlý růst a tvrdost dřeva umožňují použití jako obvodových plotů, živých plotů a dokonce i palivového dřeva. Zahrady bez akátu určitě nebudou tak úplné!

Péče o akát

Péče o akát

Akát (Robinia pseudoacacia), nádherný strom s bílými květy, je přírodním skvostem, který obdivují mnozí. Pro zachování jeho krásy a plného zdraví je však důležité mu věnovat patřičnou péči.

Aby byl váš akát zdravý a silný, měli byste se pravidelně starat o jeho okolí a odstraňovat plevele. Je také dobré vyčistit štěrkovou část kmenů od trávy a dalších nečistot. Péče o kořeny je také klíčová - vysušení půdy mohou strom poškodit, proto je nutné ho pravidelně zalévat.

Mimo to, aby váš akát kvetl naplno v dalších letech, doporučuje se odstranit odkvetlé květy ihned po kvetení. Tím se zabrání tvorbě semen - ta by totiž mohla vést ke značnému rozmnožení stromu.

Pokud máte svůj akát rádi a chcete mu poskytnout dlouhý život plný krásy, pamatujte na tyto tipy pro správnou péči.

Možnosti množení akátu

Akát (Robinia pseudoacacia) je strom, který se vyskytuje po celém světě a často slouží jako okrasná dřevina. Jeho množení je velmi snadné a existuje několik způsobů, jak lze tento strom rozmnožit.

První možností je množení semenem. Semena akátu se sklízejí na podzim a před setím by měla být stratifikována nejméně tři měsíce v chladu. Poté se vysejí do zeminy na podzim nebo brzy na jaře.

Další možnost je štěpování. Tento postup se používá především pro reprodukci odrůd, které jsou zvláště cenné svojí dekorativností. Štěpování se provádí v období vegetačního klidu, tedy v zimním období.

Poslední možností pro množení akátu je kořenování řízků. Tyto řízky lze snadno odřezat ze zralých výhonků a následně zasadit do vlhké půdy s přídavkem stimulátoru kořenů.

Všechny uvedené metody jsou účinné a lze s jejich pomocí rozmnožit akát tak, že budete mít krásný strom i vlastními silami.

Význam akátu pro životní prostředí

Akát je strom, který má důležitý význam pro životní prostředí. Jeho schopnost pomoci zlepšit kvalitu půdy a chránit další rostliny před erozí jsou jen některé z přínosů, které může přinést do ekosystému. Stejně tak poskytuje útočiště a potravu mnoha druhům drobných i velkých živočichů. Kromě toho akát dokáže rychle dorůstat, což ho činí užitečným i jako zdroj dřeva pro různé průmyslové účely. Je tedy důležité si vážit tohoto stromu a chránit ho jako součást naší přírody.

Závěr a doporučení pro pěstování akátu v zahradě.

Závěr a doporučení pro pěstování akátu v zahradě

Pokud se rozhodnete zasadit do své zahrady nádherný strom akát, měli byste dbát na několik důležitých věcí. Pro vaši inspiraci a usnadnění vám přinášíme následující doporučení:

1. Volba místa: Akát je velký strom a potřebuje dostatek místa pro svůj růst. Místo by mělo být slunné nebo polostinné s dobrou drenáží, aby se zabránilo zamokření kořenů.

2. Příprava půdy: Před výsadbou by měla být půda dobře upravena tak, aby byla propustná a bohatá na živiny.

3. Zalévání: V prvním roce po výsadbě je nutné akát pravidelně zalévat, aby vyrostl silný kořenový systém.

4. Hnojení: Akát nepotřebuje časté hnojení, ale občasná aplikace organických hnojiv pomůže udržet strom zdravý.

5. Péče o korunu: Mladé stromy by měly být podpírané, dokud nezpevní jejich kmeny. Dospělé stromy by měly být prořezávány a ošetřovány tak, aby koruna zůstala zdravá.

S těmito doporučeními se vám podaří vypěstovat zdravý a krásný strom akát, který bude ozdobou vaší zahrady po mnoho let.

Publikováno: 29. 05. 2023

Kategorie: zahrada

Autor: Jakub Pleskot

Tagy: akát | strom