svátek oslavovaný 21. března

Tobiáš Svátek

Tobiáš svátek: Tradice a Zábava 21. března

Historie a původ Tobiáše svátka Tobiáš svátek, který připadá na 21. březen, má dlouhou historii a kořeny sahající až do středověku. Tento den je spojen s křesťanským světcem Tobiášem, který byl znám pro svou štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Podle legendy zachránil tři muže před smrtí a proto je často...