Sýkora modřinka - kouzelný pták, který přilétá do vaší zahrady!

Sýkora Modřinka

Popis druhu

Popis druhu sýkora modřinka:

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) je malý druh ptáka z čeledi sýkorovitých. Dorůstá délky asi 11,5 cm a váží kolem 10 gramů. Hlava, hřbet a křídla jsou modré barvy, břicho bílé a na krku má černou kresbu tvaru páska.

Sýkory modřinky se vyskytují v Evropě a Asii, kde obývají lesy, parcely i městské parky. Jsou to draví ptáci, kteří se živí převážně hmyzem a pavouky. V období hnízdění si staví hnízda ve stromech nebo keřích a snášejí 6-12 vajec.

Sýkora modřinka je populárním tématem pro pozorování ptáků díky svému nádhernému zbarvení a aktivitám jako např. akrobatické skoky mezi větvemi stromů.

Výskyt sýkory modřinky v České republice

Sýkora modřinka je druh ptáka, který obývá především lesy a jejich okraje. V České republice se vyskytuje celoročně jako tažný druh s výjimkou některých jedinců, kteří zde zůstávají i v zimním období. Sýkora modřinka patří mezi nejrozšířenější druhy ptáků v naší zemi a můžete ji spatřit téměř všude od horských oblastí po nížiny.

Jako malý pták, s délkou těla kolem 11 cm a váhou 8-12 gramů, je sýkora modřinka velmi pohyblivá a mrštná. Obvykle žije ve smíšených hejnech s ostatními druhy ptáků, ale také si ráda staví hnízdo samostatně. Je známá svou schopností krmit své potomky i při nedostatku potravy díky tomu, že dokáže pamatovat si umístění každého jednoho úkrytu, ve kterém uskladnila potravu.

V České republice jsou nejoblíbenějšími biotopy pro sýkoru modřinku lesy, parky a zahrady. Pták má charakteristické modré krovky na hlavě a křídlech, bílý břicho a žluté peří kolem zobáku. Její přítomnost v okolí je velmi cenná, nejen pro svůj estetický vzhled, ale i díky její schopnosti regulovat množství hmyzu a škodlivých organismů.

Potrava

Potrava sýkory modřinky: Co tato nádherná ptáčata ráda jedí?

Hnízdění

Hnízdění sýkory modřinky: Jak se pták připravuje na rozmnožování a jak vybírá svůj domov.

Vztah k člověku

Vztah k člověku

Sýkora modřinka je druh ptáka, který se často vyskytuje v blízkosti lidských obydlí. Její přítomnost ve zahradách a parcích je pro mnoho lidí radostí a potěšením. Navíc je sýkora modřinka užitečná, protože se živí hmyzem, což pomáhá udržovat ekosystém v harmonii.

Lidé si také sýkoru modřinku oblíbili díky jejím krásným barvám a veselému zpěvu. Často ji pozorujeme jak skáče po větvích a hází hlavou tam a zpět, což je typické chování tohoto druhu ptáků.

Sýkora modřinka tak má pro lidi zvláštní místo v jejich srdcích – není jen užitečnou součásti přírody, ale i krásnou ozdobou okolního prostředí.

Ohrožení a ochrana

Ohrožení a ochrana sýkory modřinky

Sýkora modřinka je malý, avšak okouzlující pták se zvláštním kroužkováním kolem očí a nádherným modrým zbarvením. Tento druh však čelí mnoha úskalím a je ohrožen vyhynutím.

Jedním z hlavních faktorů ohrožení sýkory modřinky je ztráta přirozeného prostředí kvůli ničení lesů. Řada exemplářů také přichází o své hnízdní místo kvůli neuváženému kácení stromů. Další hrozbou jsou škodliviny, jako například pesticidy, které negativně ovlivňují život ptáků.

K ochraně sýkory modřinky dochází například díky projektu Mapujeme lesy. Tento projekt si klade za cíl sledovat stav lesa a pomoci tak chránit druhy, jako je právě sýkora modřinka. Zároveň mohou jednotlivci pomoci tím, že podporují organizace zaměřené na ochranu přírody a hájící zájmy volné přírody.

Je důležité si uvědomit, jak cenných jsou drobné druhy jako sýkora modřinka a jakou zodpovědnost neseme za jejich ochranu. Společnými silami můžeme pomoci udržet v přírodě pestrost a krásu, kterou si všichni můžeme užít.

Zajímavosti o sýkoře modřince

Sýkora modřinka, někdy nazývaná také sýkora bystřička, je malý druh ptáka, který je všeobecně oblíben pro svou krásnou modrou barvu. Jedná se o druh sýkory, která je rozšířena především v Evropě a Asii. V dnešní době se stala jedním z nejoblíbenějších ptáků mezi ornitology i amatérskými pozorovateli ptáků.

Zajímavostí o této sýkoře je mnoho. Například víte, že sýkora modřinka dokáže skládat písně ze vlastních motivů? Při pozorování těchto ptáků můžete často slyšet rychlé a melodické písničky, které jsou složené z několika různých zvuků.

Další zajímavostí je to, že sýkora modřinka patří mezi málo kukačkovitých sýkor. To znamená, že samice snáší velmi málo vajec do hnízda jiných ptáků a raději si staví hnízdo sama.

Je také zajímavé sledovat chování samečků během období páření. Ti se rádi chlubí svou krásnou modrou barvou a často lezou po stromech, aby co nejvíce upoutali pozornost samiček.

A na závěr, sýkora modřinka patří mezi ptáky s velmi dobrou pamětí. Díky tomu si dokáže zapamatovat až stovky různých míst, kde ukládá potravu pro následující období.

Jak vidíte, sýkora modřinka je opravdu fascinujícím druhem ptáka. Pokud se vám líbí pozorovat přírodu a ptactvo, rozhodně byste neměli vynechat tuto malou krásnou sýkoru.

Publikováno: 24. 05. 2023

Kategorie: zahrada

Autor: Honza Svoboda

Tagy: sýkora modřinka | druh ptáka