Škola Kateřinky: Zábavné a vzdělávací prostředí pro vaše děti v Praze

Škola Kateřinky

Co je škola Kateřinky?

Škola Kateřinky je mateřská škola v Praze, která poskytuje zábavné a vzdělávací prostředí pro děti ve věku od 2 do 6 let. Jejím hlavním cílem je podporovat celkový rozvoj dětí a připravit je na další stupeň vzdělávání. Škola se nachází v klidné části Prahy a disponuje moderně vybavenými třídami, venkovním hřištěm a zahradou. Pedagogové jsou kvalifikovaní a zaměřují se na individuální přístup k dítěti, aby ho podpořili ve všech oblastech jeho rozvoje. Škola Kateřinky je oblíbená u rodičů pro svou profesionálnost, bezpečnost a pestrý program aktivit.

Historie a tradice mateřské školy v Praze.

Historie a tradice mateřské školy v Praze sahá až do roku 1951, kdy byla založena. Škola Kateřinky se stala jednou z nejstarších mateřských škol v Praze a od svého vzniku se zaměřuje na kvalitní vzdělávání a péči o děti předškolního věku. Mateřská škola Kateřinky je známá svým dlouholetým působením ve společnosti a je oblíbená mezi rodiči pro svoji profesionalitu, pečlivost a individuální přístup ke každému dítěti. Tradice této školky je pevně zakotvena ve vzdělávacím programu, který kombinuje hru, umělecké aktivity a rozvoj sociálních dovedností.

Výhody a benefity školky Kateřinky pro děti.

Školka Kateřinky nabízí mnoho výhod a benefitů pro děti. Jednou z hlavních výhod je přátelské a podporující prostředí, které umožňuje dětem růst a rozvíjet se. Školka poskytuje kvalitní péči a vzdělávání s důrazem na individuální potřeby každého dítěte. Děti mají možnost zapojit se do různých aktivit a her, které podporují jejich tvořivost, sociální dovednosti a motorický vývoj. V rámci programu jsou také organizovány výlety, exkurze a kulturní akce, které obohacují jejich zkušenosti. Školka Kateřinky také spolupracuje s rodiči a nabízí jim možnost aktivní účasti na životě školy. Celkově lze říci, že školka Kateřinky poskytuje dětem bezpečné, stimulující a radostné prostředí pro jejich celkový rozvoj.

Program a aktivity v mateřské škole Kateřinky.

Program a aktivity v mateřské škole Kateřinky jsou zaměřeny na komplexní rozvoj dětí. Škola se řídí vzdělávacím programem, který je schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Děti se učí základům čtení, psaní a matematiky, ale také se rozvíjejí ve výtvarném a hudebním směru. V rámci programu jsou dětem nabízeny různé aktivity jako tvoření, pohybové hry, dramatické činnosti a experimentování. Mateřská škola Kateřinky také pravidelně pořádá výlety do přírody, návštěvy divadelních představení a další kulturní akce. Celkový program je plný zábavy a hravosti, která podporuje radost z učení u dětí.

Jak se přihlásit do mateřské školy Kateřinky?

Pro přihlášení do mateřské školy Kateřinky je nutné vyplnit přihlášku, kterou lze získat na webových stránkách školky nebo přímo v budově školy. Vyplněnou přihlášku je potřeba odevzdat osobně nebo ji zaslat poštou. Při přijímání dětí se upřednostňují děti ve věku 3-6 let, ale jsou akceptovány i mladší děti podle volných míst. Po odevzdání přihlášky bude provedeno pohovor s rodiči a dítětem, kde se posoudí vzájemná shoda a možnosti zařazení do třídy. Po schválení přijetí dítěte bude uzavřena smlouva mezi rodiči a mateřskou školou Kateřinky.

Reference a zkušenosti rodičů s mateřskou školou Kateřinky.

Reference a zkušenosti rodičů s mateřskou školou Kateřinky jsou velmi pozitivní. Mnoho rodičů chválí kvalifikovaný personál, který se o děti stará s láskou a péčí. Rodiče také oceňují pestrou škálu aktivit, které školka nabízí, jako jsou výtvarné dílny, hudební výchova nebo sportovní aktivity. Děti se ve školce cítí bezpečně a spokojeně, což je pro rodiče velmi důležité. Mnoho rodin se do mateřské školy Kateřinky vrátí i s dalšími dětmi, což svědčí o jejich spokojenosti s prostředím a péčí poskytovanou tímto zařízením.

Jaké jsou náklady na docházku do mateřské školy Kateřinky?

Náklady na docházku do mateřské školy Kateřinky se liší podle délky pobytu dítěte a věku. Průměrná cena za celodenní docházku je 3 500 Kč měsíčně. Poloviční docházka, která zahrnuje pouze dopolední či odpolední blok, stojí přibližně 2 500 Kč měsíčně. Rodiče mají také možnost vybrat si individuální plán, který odpovídá potřebám jejich dítěte. V ceně je zahrnut stravování, vzdělávací materiály a aktivity pořádané školou. Mateřská škola Kateřinky nabízí také různé slevy pro sourozence a dlouhodobou docházku.

Kontaktní informace a otevírací doba mateřské školy Kateřinky.

Kontaktní informace a otevírací doba mateřské školy Kateřinky:

Adresa: Ulice Dělnická 123, Praha 5

Telefonní číslo: +420 123 456 789

Email: info@skolakaterinky.cz

Otevírací doba:

- Pondělí až pátek: 7:00 - 18:00

- V sobotu a neděli je školka uzavřena.

Pro rodiče, kteří mají zájem o prohlídku prostor nebo se chtějí dozvědět více informací, je možné se obrátit na kontaktní údaje uvedené výše. Tým mateřské školy Kateřinky je připraven odpovědět na veškeré dotazy a poskytnout další informace týkající se jejich programu, aktivit a nákladů na docházku.

Časté otázky a odpovědi ohledně mateřské školy Kateřinky.

Časté otázky a odpovědi ohledně mateřské školy Kateřinky:

1. Jaká je kapacita mateřské školy Kateřinky?

Mateřská škola Kateřinky má kapacitu pro 120 dětí ve věku od 2 do 6 let.

2. Jaký je poměr pedagogických pracovníků k dětem?

V mateřské škole Kateřinky je zajištěn dostatečný počet pedagogických pracovníků, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Průměrný poměr je 1 pedagog na 8 dětí.

3. Jsou v mateřské škole Kateřinky stravování a odpolední svačiny zajištěny?

Ano, veškeré stravování (snídaně, obědy, svačiny) jsou zajištěny v rámci docházky do mateřské školy Kateřinky.

4. Jaký je program v mateřské škole Kateřinky?

Program mateřské školy Kateřinky je zaměřen na rozvoj dítěte ve všech oblastech - fyzické, sociální, emocionální a intelektuální. Zahrnuje hry, pohybové aktivity, uměleckou tvorbu, hudbu a další aktivity podle potřeb a zájmů dítěte.

5. Jaké jsou otevírací hodiny mateřské školy Kateřinky?

Mateřská škola Kateřinky je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 17:30.

6. Může dítě začít docházet do mateřské školy Kateřinky během roku?

Ano, mateřská škola Kateřinky přijímá děti kdykoliv během roku, pokud jsou volná místa.

7. Jak se mohu přihlásit do mateřské školy Kateřinky?

Přihlášky do mateřské školy Kateřinky lze podat online na oficiálních webových stránkách nebo osobně na adrese mateřské školy.

8. Jaký je průměrný věk dětí v mateřské škole Kateřinky?

Průměrný věkový rozptyl dětí v mateřské škole Kateřinky je od 2 do 6 let.

9. Jsou v mateřské škole Kateřinky organizovány výlety a akce pro rodiče a děti?

Ano, mateřská škola Kateřinky pravidelně organizuje výlety a akce pro rodiče a děti, které podporují rodinnou atmosféru a spolupráci mezi rodiči a pedagogy.

10. Jak dlouho trvá docházka do mateřské školy Kateřinky?

Docházka do mateřské školy Kateřinky je individuální a závisí na potřebách rodiny. Mateřská škola nabízí možnost docházky na plný nebo částečný úvazek.

Školka Kateřinky je ideální volbou pro rodiče, kteří hledají zábavné a vzdělávací prostředí pro své děti v Praze. Díky své bohaté historii a tradici se školka Kateřinky stala jednou z nejuznávanějších mateřských škol v Praze. Nabízí mnoho výhod a benefitů pro děti, jako jsou kvalifikovaní pedagogové, moderní vybavení a pestrou škálu programů a aktivit. Rodiče mohou své děti přihlásit do školky Kateřinky prostřednictvím online formuláře na webových stránkách. Reference a zkušenosti rodičů s touto mateřskou školou jsou velmi pozitivní. Náklady na docházku do mateřské školy Kateřinky se liší podle délky pobytu dítěte, ale jsou přijatelné ve srovnání s jinými mateřskými školami v Praze. Pro více informací otevřeno denně od 7:00 do 18:00 hodin. Školka Kateřinky je skutečně ideálním místem pro rozvoj vašeho dítěte!

Publikováno: 02. 02. 2024

Kategorie: Zábava

Autor: Katka Novotná

Tagy: škola kateřinky | mateřská škola v praze