Král lesů mezi ptáky - Poznejte tajemství bažanta obecného v zahradě

Bažant Obecný

Popis bažanta obecného

Popis bažanta obecného:

Bažant obecný patří mezi nejkrásnější ptáky naší přírody. Samečci jsou výrazně větší než samičky a mají nádherné zbarvení - pestrobarevné peří s modrou škraboškou, zeleným krkem a červeným hrdlem. Samičky jsou nenápadně hnědé a slouží spíše k maskování při hnízdění.

Vyskytují se v lesích, parcích a zahradách po celém světě, ale původně pochází ze střední a východní Asie. Živí se semeny, plody, listy, hmyzem i malými obratlovci. Bažanti jsou oblíbenou kořistí loveckých psů a sportovních střelců.

Dnes jsou chováni i jako okrasní ptáci v zahradách či zoologických parcích. Bažant obecný je tedy nejen krásným ptákem, ale také důležitou součástí naší přirozené i kulturní krajiny.

Výskyt a rozšíření

Výskyt a rozšíření bažanta obecného

Bažant obecný (Phasianus colchicus) je populární druh ptáka, který se vyskytuje v mnoha zemích světa. Jeho původním domovem jsou oblasti Asie, ale dnes je již rozšířen po celém světě jako lovem chovaný druh.

V Evropě byl bažant obecný poprvé dovezen na přelomu 16. a 17. století jako lovecká trofej pro šlechtické lovce. Postupně se však začal množit i v přírodě a dnes je běžnou součástí evropských lesů a polí.

V České republice se bažanti nejčastěji vyskytují na jižní Moravě a ve Slezsku, ale jde o poměrně rozšířený druh, který je možné pozorovat i v jiných částech země.

Bažanti jsou typickými zástupci volavkovitých ptáků s nápadným zbarvením samců. Jejich krásné peří je často vyhledávanou surovinou pro módní průmysl, což představuje velkou hrozbu pro zachování tohoto druhu. Dle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) se bažant obecný řadí mezi málo dotčené druhy.

Potrava bažanta obecného

Potrava bažanta obecného

Bažanti obecní jsou známí svým nádherným peřím a velkými chutěmi. Pokud se chcete dozvědět více o jejich potravě, jste na správném místě.

Tito ptáci jsou všežravci a jejich strava zahrnuje různé druhy rostlin, hmyz i drobné obratlovce. Mezi nejoblíbenější potravu bažantů patří semena, bobule, kořínky a pupeny, které sbírají z okolních travnatých ploch a lesů.

Kromě toho se bažanti rádi živí hmyzem, např. brouky nebo housenkami motýlů. Občas také loví malé hady, plazy nebo hlodavce.

V přírodě mají bažanti dostatek prostoru k hledání potravy. Pokud ale chtějte doma krmit bažanty, můžete jim nabídnout např. smísená semena pro ptáky nebo sušené ovoce.

Mnoho lidí využívá také speciální krmítka pro bažanty s granulovaným krmivem připraveným speciálně pro tuto druhu ptáků. Udržování dobře vyvážené stravy je důležité pro zdraví a kondici bažantů, proto je dobré si při krmení dávat pozor na to, aby se ptákům nedostalo příliš mnoho jednoho druhu potravy.

Rozmnožování a chování

Rozmnožování a chování bažanta obecného

Bažant obecný je velmi zajímavý pták, který má mnoho zajímavých vlastností. Jednou z nich jsou jeho reprodukční schopnosti. Bažanti jsou polygamní ptáci, což znamená, že samec se páří s více samičkami.

Během období páření samec bažanta obecného bývá velmi impozantní - nosí peří na hlavě vztyčené do vysoka a pravidelně vyplazuje hrdlo. Zároveň začne hlasitě kokrhát, aby upoutal pozornost samic. Při rozmnožování pak samice snesou vejce do hnízd, které si samy vytvořily na zemi.

Chování bažanta obecného se také liší podle pohlaví. Samec i samice mají totiž svůj specifický způsob života - samec se často ukrývá v keřích nebo hustém porostu trávy, zatímco samice se soustředí především na budování hnízda a líhnutí vajec. Bažanti jsou také aktivní ve dne i v noci.

Toto jsou pouze některé z aspektů rozmnožování a chování bažanta obecného - tento krásný pták nám nabízí mnoho fascinujících a zajímavých pozorování pro každého milovníka přírody.

Využití bažanta obecného člověkem

Bažant obecný, známý svou nádhernou kresbou peří a elegantním tvarem těla, je ptákem s mnoha využitími pro člověka. V minulosti byl bažant loven pro maso a jeho peří se používalo k dekoraci oděvů a interiérů. Dnes se stává stále častějším zdrojem sportovního rybolovu a loveckých zážitků. Bažantí chov je také populární mezi milovníky voliérových ptáků, díky svému klidnému temperamentu a estetickému vzhledu. Zkrátka, bažant obecný je skvělým příkladem toho, jak přirozené krásy přírody mohou sloužit i lidským potřebám a zájmům.

Ochrana bažanta obecného

Bažant obecný, nádherný a koloritní pták, je ohrožen neustálým snižováním jeho přirozeného prostředí. Kvůli tomu se stává ochrana bažanta obecného životně důležitou záležitostí. Ztrácením svých hnízdišť a potravy dochází k úbytku populace bažanta obecného. Výjimečně atraktivní druh si zaslouží naši pozornost a péči, abychom zajistili jeho trvalou ochranu pro další generace.

Zajímavosti o bažantu obecném

Bažant obecný je jedním z nejznámějších druhů ptáků na světě. Tato nádherná a elegantní dravá volavka má barevné peří a charakteristické dlouhé ocasní pera, které slouží jako součást jeho tanečních rituálů během období rozmnožování. Kromě svého vzhledu má bažant obecný také mnoho zajímavých vlastností, například vysokou rychlost letu a schopnost adaptovat se na širokou škálu prostředí od lesů po louky. Navíc byl bažant obecný přivezen do Evropy již v 10. století, kdy byl považován za exotickou kořist pro lovce a později se stal populárním zdrojem masa pro mnoho lidí po celém světě.

Publikováno: 07. 04. 2023

Kategorie: zahrada

Autor: Katka Novotná

Tagy: bažant obecný | pták