počítačové hry s sexistickými prvky

Sexistické Hry

Sexistické hry: Pohlavní stereotypy v počítačových hrách

Co jsou sexistické hry? Sexistické hry jsou počítačové hry, které obsahují prvky a postavy, jež zobrazují ženy nebo muže stereotypně a diskriminačně. Tyto prvky mohou podporovat nerovnost pohlaví, reprodukovat genderové stereotypy a přispívat k objektifikaci žen. Typicky se jedná o hry, ve kterých jsou ženy zobrazovány jako...